LKAB NARVIK OG KIRUNA

RANA GRUBER

ELKEM MOSJØEN

HYDRO GLOMFJORD

GRUVENE I SØR-VARANGER

HØGSKOLEN I NARVIK

Lokalisering av et teknologisk opplevelses- og vitensenter til Nordland fylke faller naturlig ut i fra fylkets lange industritradisjoner med kraftkrevende industri, jern- og smelteverk, mineralutvinning, transport og logistikk m.m. Nordland er uten sammenligning det fylket i nord som har de mest omfattende industritradisjoner og den lengste teknologihistorie.

Og i fylket peker Narvik seg ut som det mest opplagte lokaliseringssted med sin 110-120 årige teknologihistorie:

  • Ofotbaneanlegget, jernbanetransporter
  • LKAB, transport, lagring, verksteder, logistikk, maritimt
  • Utdanning: yrkesskole, teknisk skole , landsdelens eneste teknisk høgskole
  • Sterk vekst i industrisysselsettingen i det 21. århundre
  • Nye, moderne og framtidsrettede teknologibedrifter
  • Satsing på fornybar energi – produsjon og forskning

 

Også Ofotenregionen med Narvik som regionsenter kan vise til rike tradisjoner:

BOGEN EVENES KOMMUNE JERNMALM 1913-1939

BJØRKÅSEN BALLANGEN - KOPPERKIS 1916-1964

KJØPSVIK TYSFJORD CEMENT 1918 -->

DRAG TYSFJORD FELSPAT, KVARTS 1908 -->

 

For Nordland fylke spesielt kan nevnes følgende historiske milepeler:

1886: Oppstart av anlegget av Ofotbanen v/engelske investorer
1890: Etablering av LKAB som overtar anlegget fra britene
1902: Første malmleveranse fra skip via Narvik
1906: Oppstart av gruvene i Dunderlandsdalen
1910: Oppstart av driften av koppergruvene i Ballangen
1912: Hydro etablerer kunstgjødselfabrikk i Glomfjord
1937: Rana Gruber starter opp malmproduksjon
1946-1955: Etableringen av Jernverket i Mo i Rana
1955: Etablering av Narvik Tekniske Skole (NTS)
1958: Oppstart av aluminiumsverket i Mosjøen – MOSAL, nå ELKEM Aluminium
1978: Kongsberg Våpenfabrikk etableres i Narvik med 280 ansatte
1994: NTS blir Høgskolen i Narvik, landsdelens eneste tekniske høgskole og med sivilingeniørutdanning
2001: REC Scancell AS starter produksjonen i Narvik

| 15.02.2009 |