1. VITENSENTERPROGRAMMET

 

 

Vitensenterprogrammet (VITEN) ble startet i 2003 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet - den gang Utdannings- og forskningsdepartementet) v/statsråd Kristin Clemet. (Bondevik II).

Programmet gjennomføres av Forskningsrådet i tett samarbeid med ABM-utvikling.

 

 

2. NASJONAL SATSING: SORIA MORIA ERKLÆRINGEN

 

 

Den sittende regjering:

Soria Moria erklæringen (2005):

”- særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene.”

3. STRATEGIPLAN

 

 

 

 

 

Den sittende regjering framla i juni 2006 en strategiplan med tilhørende tiltaksplan med tittelen: ”Et felles løft for realfagene”. I tiltaksplanen er bl.a. etablering av vitensentre rettet mot skoleverket og allmennheten for øvrig gitt en sentral plass.

4. UTVIKLINGSPROGRAM NORDLAND 2008-2011

 

UPN - NORDLAND
(Fylkesplanens handlingsdel)

Resultatområde:    Kompetanse
Prioritert prosjekt:
Realfagsatsing.Stimulere til å velge fordypning
i realfag.


Ansvarlig og samarbeidspartnere:
Nordland fylkeskommune UT
, Vgs i Mo, Narvik og Glomfjord, Høgskolene i Nordland, industrimiljøene i Nordland, NHO.


Målgruppe:
Ungdom og unge voksne

Regioner:
Helgeland, Salten og Ofoten

5. STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR OFOTEN

 

Prosjektet inngår i Strategisk Næringsplan for Ofoten (2006-2009),

(Avsnitt 6: Teknologi og kompetanse)

 

 

 

Teknorama støtter opp om programmene på alle nivåer.

| 15.02.2009 |