TEKNOLOGIBASERT NÆRINGSLIV OG KOMPETANSEHEVING

Kunnskaper om hva lokale og regionale (teknologisk baserte) bedrifter og institusjoner produserer av produkter og tjenester er viktig for lokal og regional utvikling. Dette gjelder ikke minst framtidig rekruttering for bedriftene slik at man får den rette realfaglige/teknologiske kompetansen fra jobbsøkerne og at man får denne kompetansen i det omfang man ønsker.


For skoleelever og studenter er kunnskapen viktig i forbindelse med beslutninger om studieretning og senere yrkesvalg med sikte på arbeid og bosetting i lokalmiljøet og regionen.


Teknorama skal undervise i landsdelens teknologihistorie og presentere viktige teknologibaserte næringer og enkeltbedrifter i sitt pedagogiske virke og som en del av senterets opplevelsesdel.


Teknorama vil også tjene som en arena for etterutdanning og kompetanseheving for teknologibaserte bedrifter i landsdelen, herunder fagseminarer med tilknyttede temautstillinger, m.m. Senteret vil tilby slike tjenester til næringslivet og sette sammen fagprogrammer med anerkjente forelesere som er tilpasset de ulike bransjer.

| 15.02.2009 |