Nødvendig tomteareal er ca 3.500 m2 hvorav ca 1.500 m2 bebygges og det øvrige benyttes til parkering og grøntfelt. Bygget er plassert på tomt med sprengsteinsfylling mot sjø foran de gamle LKAB-verkstedene, se illustrasjonen til venstre.

Tomta har god adkomst gjennom regulert vei inn i området fra samt adkomst direkte fra Havnegata.

Bygget er plassert slik at fremtidig havnepromenade passerer inntil veggen som vender mot sjøsiden.
Havnepromenaden starter i eksisterende park med direkte gangveiforbindelse til Narvik sentrum.


 

Bygget er tenkt oppført i 2 plan med en samlet grunnflate på ca 1.500 m2 BTA, totalt ca 3.000 m2 og et bruksareal på til sammen ca 2.700 m2 (BRA).

Bæresystemet oppføres i stål eller betong med etasjeskiller i hulldekkelementer.

Fasadene utføres med store glassflater og isolerte bindingsverksvegger med fasadeelementer og utvendig bæresystem/søyler.

FUNKSJONER OG FORELØPIG PLANLØSNING

Følgende hovedfunksjoner er medtatt::

  • Utstillingsarealer for faste utstillinger og vandreutstillinger
  • Klasserom og andre undervisningsrom
  • Planetarium
  • Kafeteria, resepesjon, butikk
  • Kontorer for personalet
  • Lager, verksted
  • WC, garderober, trapp, heis

I følge Vitensenterstyrets nylig fastsatte kriterier skal aktivitets- og utstillingsareal ligge rundt 1.500 m2 for et fullverdig vitensenter. I tillegg kommer støttefunksjoner, administrasjon, lager, verksted, butikk, kafeteria og trafikkareal slik at man anslår totalarealet til 2.500 – 3.000 m2.

Illustrasjonene nedenfor viser utkast til planløsning m.m. (klikk på bildene for større versjon):

PLAN 1

PLAN 2

SENTRALOMRÅDET

INNGANG KAFETERIA

 

Se forøvrig samtlige illustrasjoner i menyvalgene "bildegalleri" og "video" øverst .

| 15.02.2009 |