ROMMET OG SOLSYSTEMET

TELLUS - JORDKLODEN

NATURVITENSKAPENE

MATEMATIKK

ENERGI

VÆR OG KLIMA

TEKNOLOGIFAGENE

LANDSDELENS TEKNOLOGI- OG INDUSTRIHISTORIE

 

SPESIELLE FOKUSOMRÅDER FOR TEKNORAMA:

1. FORNYBAR ENERGI

2. NORGE SOM ENERGINASJON

En visuell framstilling av Norges plass i verden som en ledende energiproduserende nasjon:

Vannkraft: Nr 6 i verden
Olje: Nr 3 i verden
Gass: Nr 4 i verden
Thoriumreserver: Nr 3 i verden

 

ANDRE ATTRAKSJONER:

 

 

 

 


 

UTSTILLINGER FOR BEDRIFTER

| 15.02.2009 |