VISJON:

Visjonen for Teknorama er som følger:

Et engasjerende og attraktivt vitensenter i norsk og skandinavisk sammenheng med forankring i landsdelens naturgitte forhold samt de regionale teknologiske og industrielle tradisjoner.

HOVEDMÅL:

  • Teknorama skal gi opplevelser av pedagogisk art for barn og voksne, stimulere til lek, teknologiforståelse og sansing hos barn.
  • Teknorama skal bidra til å gjenvinne tapt terreng for teknologi- og realfag blant barn og unge og bidra positivt til å øke teknologi- og realfags omdømme i samfunnet samt stimulere til økt søkning til teknologi- og realfagsstudier.
  • Teknorama skal fremme kontakt og samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner og forsterke de teknologiske miljøer slik at man bidrar til innovasjon, nyskapning og etablering av ny næringsvirksomhet.
  • Teknorama skal søke samarbeid og aktiv deltakelse i det norske vitennettet samt være en del av et interregionalt samarbeid på Nordkalotten.

PROSESS OG PROSJEKTORGANISERING:

Prosjektorganisasjonen i forprosjektfasen er som følger:

 

1. Prosjekteier er Narvikgården AS v/styret.

2. Styringsgruppe (oppnevnt av prosjekteier):

  • Rune H. Pettersen, PL, Narvikgården AS
  • Edel Storelvmo, leder NHO Nordland
  • Kirstin Mobakken, PL, Futurum AS
  • Tore Nysæther, varaordfører Narvik kommune
  • Kjetil Kvalsvik, adm.dir. Høgskolen i Narvik
  • Ola Torstensen, fylkesgeolog Nordland fylkeskommune (observatør)


3. Prosjektansvarlig (PA – overordnet ansvar, leder i styringsgruppen

Rune H. Pettersen, Narvikgården AS

4. Prosjektleder (PL – daglig operativt prosjektansvar):

Konsulentfirma Svein Holbø v/sosialøkonom Svein Holbø

| 15.02.2009 |