Narvikgården AS ønsker å etablere teknologisk opplevelses- og vitensenter i Narvik lokalisert til havnefronten i den nye bydelen ”trekanten”.

Teknorama vil inneholde utstillinger, interaktive apparater, undervisningsrom, planetarium, kafeteria, butikk, m.m. og har som målgrupper skoleverket, næringslivet og publikum for øvrig, herunder turister.

Senteret oppføres i 2 plan med et samlet brutto areal på ca 3.000 m2. Kostnadene er kalkulert til 98,6 mill.kr, inklusive en betydelig utstillingsdel til 38 mill.kr, og forutsettes finansiert gjennom et spleiselag mellom offentlige midler og private bidrag fra næringslivet. Senteret vil få 9 ansatte og et driftsbudsjett på ca 10-11 mill.kr pr år.

| 15.02.2009 |

Stedsvalget – på LKAB´s gamle område ved havnefronten – er en optimal plassering.

Området ligger i et tradisjonsrikt område med industrihistorie gjennom mer enn 100 år, hvor logistikk, transport, lagring, utskipning, verkstedvirksomhet og maritime aktiviteter har vært dominerende.

| 15.02.2009 |